Tôi đồng ý nhận thông tin điện tử và qua điện thoại từ SI-UK liên quan tới các dịch vụ ứng tuyển đại học tại Vương quốc Anh của công ty. Bằng việc chọn gửi đơn này, tôi cũng đồng ý với các điều khoản, điều kiện chính sách bảo mật của công ty.